FC Baseball – Kai oras atšils

Mes gyvename mieste
Šimto tūkstančių sielų
Tarp keturių sienų
Antram aukšte
Mūsų langas į pietus
Durys į niekur
Kai vaikštom po viena
Liūdi dangus

Bet aš sudeginčiau Vilnių
Kad tik sniegas nutirptų
Ir išeit pasivaikščiot
Galėtume pagaliau
Nuo skardaus
Tavo juoko
Drebės vėl
Palangės
Visos negandos baigsis

Kai oras atšils

Kas rytą pro duris
Kad suktūs pasaulis
Greitai bučiuotis
Jau įpratau
Žinau, kad per mažai
Mes laiko praleidžiam
Kryžiažodžius sprendžiam
Mes atskirai

Bet aš sudeginčiau Vilnių
Kad tik sniegas nutirptų
Ir išeit pasivaikščiot
Galėtume pagaliau
Nuo skardaus
Tavo juoko
Drebės vėl
Palangės
Visos negandos baigsis

Kai oras atšils

Nejau vėl rašydamas dainas aš užmigai
Prisiekti galėčiau Vilniu degantį mačiau
Duok dar septynias minutes
Ir Vilniaus nieks jau neberas
Dar septynias minutes
Šalia tavęs