FC Baseball – Keturios sienos

Niekad tau neberašysiu
Naktį tyliai nebegrįšiu į lovą
Ir kovą pavasaris vistiek ateis
Niekad tau neberašysiu
Kaip ir prašei

Niekad tau neberašysiu
Naktį tyliai nebegrįšiu į lovą
Ir kovą pavasaris vistiek ateis
Niekad tau neberašysiu
Kaip ir prašei

Ir taip, viskas bus gerai ir vėl
Ir taip, viskas bus gerai ir vėl
Žinai kodėl?

Nes tu iškeitei mano
Keturias sienas
Į laukus

Nes tu iškeitei mano
Keturias sienas
Į laukus

Niekad tau neberašysiu
Naktį tyliai nebegrįšiu į lovą
Ir kovą pavasaris vistiek ateis
Niekad tau neberašysiu
Kaip ir prašei

Ir taip, bėgs tie bailūs mėnesiai
Kaip ir sakei
Arti žvaigždžių mums ėmė trūkt oro

Ir tu iškeitei mano
Keturias sienas
Į laukus

Ir tu iškeitei mano
Keturias sienas
Į laukus

Leisk dar kartą pabandyt
Tarsi paukščiui pasivyt
Mėlynas akis tavas
Leisk dar kartą pabandyt
Tavo smėly pabraidyti dar
Kartą

Niekad tau neberašysiu
Naktį tyliai nebegrįšiu į lovą
Ir kovą pavasaris vistiek ateis
Niekad tau neberašysiu
Kaip ir prašei

Leisk dar kartą pabandyt
Tarsi paukščiui pasivyt
Mėlynas akis tavas
Leisk dar kartą pabandyt
Tavo smėly pabraidyti dar
Kartą