FC Baseball – Mūzos

Visi mano norai
Ir visos svajonės
Vienam kambary
Tu čia pasirodai
Tik pačiu laiku
Viskas visad vienodai
Tik aš nebe toks pats
Kaip kadais buvau
Kai slėptis išmokei
Tarp žmonių

Milijonas delnų
Glostančių orą
Medžiais šiąnakt mums linguos
Vėl nukrist tarp gėlių
Nežiūrint į tolį
Vien šalia buvimu
Aš didžiuojuosi

Šiąnakt ir vėl
Žvaigždes mums skaitau
Plojimai ir gėlės
Visas Vilnius vien tau
Prieš jausmą tą
Turėtų raust net
Realybė
Šiąnakt ir vėl
Ten kur meilė visa

Pasakyk, kad dar tiki
Kad nori būti čia ir
Skriet kartu virš
Gatvės lempų
Pasakyk, kad dar tiki
Manimi
Kiek dar daug aš tau
Nepasakiau
Atrast nespėjau
O radęs net nesupratau
Duok dar truputį
Dar truputį laiko
Ir susitikim
Šianakt ten
Kur visada

Milijonas delnų
Glostančių orą
Medžiais šiąnakt mums linguos
Vėl nukrist tarp gėlių
Nežiūrint į tolį
Vien šalia buvimu
Aš didžiuojuosi

Šiąnakt ir vėl
Žvaigždes mums skaitau
Plojimai ir gėlės
Visas Vilnius vien tau
Prieš jausmą tą
Turėtų raust net
Realybė
Šiąnakt ir vėl
Ten kur meilė visa