FC Baseball – Mylėt ir glostyt

Priminkit telefoną – 112
Pranešt apie vagystę
Širdies šiąnakt ketinu


Ji vasara suknelėj
Jos lūpose medus

Balti, kaip pienas keliai
Veda ten kur dangus


Mes susitikom
Ten kur nušvinta vėliau

Paskęsti begalybėj

Išplaukt tik tam, kad
Skęsti ten ir vėl

Ir beprotybei

Už viską padėkot
Maldaut dar tokio jausmo
Nurengt, bučiuot
Mylėt ir glostyt


Bučiuot, kaip paskutinį kartą

Po to net padėkot
Jau užmiršau tą jausmą
Kai vynas, kaip vanduoPriminkit telefona
112
Pranešiu jiems, kad viską
Pats padaryt galiu


Mes susitikom
Ten kur nušvinta vėliau

Paskęsti begalybėj

Išplaukt tik tam, kad
Skęsti ten ir vėl
Ir beprotybei

Už viską padėkot
Maldaut dar tokio jausmo
Nurengt, bučiuot
Mylėt ir glostyt


Mes susitikom
Ten kur nušvinta vėliau

Paskęsti begalybėj
Išplaukt tik tam, kad
Skęsti ten ir vėl
Ir beprotybei
Už viską padėkot
Maldaut dar tokio jausmo
Nurengt, bučiuot
Mylėt ir glostyt