FC Baseball – Plungė

Dėjuok dėjuok
Nepiršk mojuot
Sparnais sidabro
Debesų link
Saulės skrist raškyt
Pagalbos nebijok prašyt
Jei rankos
Tavo švinu pavirs
Dabar tu jau visur
Namai tavo svetur
Bet mes taves
Čia laukiam nuolat žinai
Ir jei baimė spaus liežuvį
Žemė iš po kojų slys
Rytojus tam ir duotas atmink
Kad nebijotum klyst ir būk
Atargus
Ir taikyk į debesį tą
Taikyk į debesį tą
Kur mums virš galvos
Taikyk į debesį tą
Taikyk į debesį tą
Kur mums virš galvos

Dėjuok, dėjuok
Nepamiršk mojuot
Sparnais sidabro
Debesų link
Ir nepamirš rašyt
Dainom mūsų lankyt
Mintim mes nuolat ten
Kur ir tu
Tikiuos turi draugų
Kur paslaptis saugo
Tavo kaip savo
Tą vieną kur myli ir saugo
Ir kai nepatirtą aukštį
Sparnais pakyli skrost
Žinok, kad mano skruostai
Kaskart ima rasot
Tad būk atsargus

Taikyk į debesį tą
Kur mums virš galvos
Taikyk į debesį tą
Taikyk į debesį tą
Kur mums virš galvos

Ir jei krisi pagausim
Kaip vorus
Delnais purvinais
Pagaudavom mūsų sode
Iš lėto iš švenlniai
Kaip upių gelmės
Nunešim kur viskas prasideda
Vėl iš naujo

Kur mums virš galvos
Taikyk į debesį tą
Taikyk į debesį tą
Kur mums virš galvos