FC Baseball – Saturnas

Kas čia per nesamonė?
Gal pakalbėkim apie tai rytoj.
Man dvidešimt devyni jau
Taip nieko ir neišgirdau
Kol tu mane pamatei
ŠMC kiemo tamsoj
Ir taip gražiai prabilai
Akordai suskambo galvoj
Ir iki šiol skamba

Išlaisvinai
Mane iš mano narvo
Ratu žiedais Saturno
Sukomės, mes sukomės
Ant kojų vos išsilaikiau
Išlaisvinai
Mane iš mano narvo
Ratu žiedais Saturno
Prisiekiu meilės pilna burna
Ant kojų vos išsilaikiau

Šiąnakt, kaip dangus rami
Tu mano kambary
Vilniu visą naktį lis
Galėtų taip ir neprašvist
Kaip lūpom per kaklą
Ar mes ne po vieną jau
Sakai ir daros šilčiau
Ryt visą dieną pavėsy
Viens į kitą žiūrėkim
Mes Vingio parke

Išlaisvinai
Mane iš mano narvo
Ratu žiedais Saturno
Sukomės, mes sukomės
Ant kojų vos išsilaikiau
Išlaisvinai
Mane iš mano narvo
Ratu žiedais Saturno
Prisiekiu meilės pilna burna
Ant kojų vos išsilaikiau

Pusė penkių jau tuoj
Mes gulim tamsoj
Viens kitą liečiam taip
Taip lyg mirsim rytoj
Jei drįsčiau paklausčiau
Bet tu dar klausimų bijai
Ar tikrai viskas kas tikra
Gyvent negali amžinai

Pusė penkių jau tuoj