FC Baseball – Virš vartų

Ką dabar pasakyčiau sau?
Aš nežinau
Viską mesk ir eikim šokti
Pastaruosius tris metus
Mums melavau
Tu suki ar man susukti
Ir jei dainų neberašysi jau
Visi supras

Kaip aš pavargau
Kaip aš pavargau
Kaip aš

Ką dabar pasakyčiau sau?
Net nežinau
Net ar verta čia kalbėti
Neištvėręs surikau
Stvėriau raktus
Išėjau
Laiptais nusileidęs
Leidaus bėgti
Tu tarp sapnų ir realybės
Perplėštas ir susipynęs
Pasiklydęs vaikas
Vaikis be namų
Ir jei dainų neberašysi
Išvyksi ir nebegrįši jau
Tik pats suprask

Kaip aš pavargau
Kaip aš pavargau
Kaip aš

Ir jei tu slėpsiesi vėl pats nuo savęs
Problemas išspręsi tiktai dainoj
Posme priedainy ir ten vidury
O šią savaitę dar nebuvom šviesoj
Taip gyventi tu daugiau negali
Tiesa gali, bet ar tikrai verta
Kaip kamuoliui virš vartų
Gyvenimą pralėkt

Gyvenimą pralėkt